XLIII. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2024. április 5–7.
Lapszám:
Kezdőoldal: 34
 =>  
Almási István 2013. szeptember 11-én az MTA BTK Zenetudományi Intézetében elhangzott előadásának szövege, mely Bereczky János „A magyar népdal új stílusa I-IV:” című kötetét (Akadémiai Kiadó, 2013) méltatja.
„Bereczky János több mint két évtizede elérkezettnek látta az időt ahhoz, hogy mélyreható vizsgálatok alapján perdöntő módon tisztázza a vitás kérdéseket, meghatározza az új stílusú dalok szerkezeti, dallami, ritmikai és metrikai sajátosságait, valamint a hozzájuk kapcsolódó szövegek műfaji, illetve verstani tulajdonságait, továbbá hogy kidolgozza e dalok új zenei típusrendjét.”