XLIII. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2024. április 5–7.
Lapszám:
Kezdőoldal: 26
 =>  
A folkMAGazin színes képmellékletéhez kapcsolódó könyvismertető Zentai Tünde „A Dél-Dunántúl hímes templomai” című kötetéről (Pannon Könyvek. Pro Pannonia kiadó, Pécs, 2014.).
A mű a téma szintézise, amelyet a szerző, az MTA doktora az elmúlt években egy-egy templom illetve kistáj-kistérség vonatkozásában dolgozott fel. Jelen nagymonográfi a több évtizedes helyszíni „terepmunkájának”, egyházi és világi levéltárakban folytatott kutatómunkájának eredménye és az általa írt, A Dél-Dunántúl festett templomai című könyvsorozat tizedik, záró kötete. települései kedvezően fogadtak.
A jelen monográfi a a téma első teljes körű feldolgozása, amely a jelenlegi Dél-Dunántúl mellett kiterjed az 1918-tól Horvátországhoz tartozó drávaszögi és szlavóniai magyar településekre is.