XLIII. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2024. április 5–7.
Lapszám:
Kezdőoldal: 38
 =>  
„A tánchagyományunk régi rétegébe tartozó ugrós táncainkkal legtöbbet Martin György, Pesovár Ernő és Pesovár Ferenc foglalkozott. Mindhárman tisztában voltak avval, hogy az ugrósnak nevezett táncainkat – ahogy régi stílusú táncaink többségét – sem műfaji, sem kísérőzenei, sem formai szempontok alapján nem lehet természettudományos pontossággal elválasztani egyéb táncfajtáinktól.” – határozza meg tanulmánya témáját és hivatkozott kutatóit Karácsony Zoltán.
Az OTKA [Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok] támogatásával készülő teljes tanulmány megjelenése a jelenleg kiadás alatt álló „Régi magyar táncstílus – Az ugrós” című antológiában várható, amelyet Fügedi János és Vavrinecz András szerkesztenek.