XLIV. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2025. április 4–6.
Lapszám:
Kezdőoldal: 33
 =>  
2015 tavaszán látott napvilágot a Csokonai-díjas Szabadi Mihály hatodik kötete, „A kisgazda” című regény. A megjelent hat műből négy dokumentumokat, krónikát, memoárt, néprajzi tanulmányt, irodalmi szociográfiát, elbeszélést tartalmaz, kettő pedig regény. Regény a szó legnemesebb értelmében. A szerző minden munkájában, minden leírt történetében a sióagárdi emberekről szól, nekik állít emléket történelem- és sorsátkozta törekvéseikkel, szorgalmukkal, a közösségért véghezvitt tetteikkel, vagy akár gyarlóságukkal, esendőségükkel együtt.
Szabadi Mihályról és könyveiről Antal László írt ismertetést.