XLIV. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2025. április 4–6.
Lapszám:
Kezdőoldal: 5
Műfaj:
 =>  
Sípos János a Török népzene - magyar népzene című tanulmányában a két nép zenei hagyományainak vizsgálatával és az azokkal kapcsolatos gyűjtésekkel foglalkozik. Olvashatunk a Volga - Káma vidék népzenéjének feltárásában Vikár László munkásságáról, aki Bereczki Gábor finnugor nyelvésszel 1958 és 1979 között tíz alkalommal 4 - 6 hétig gyűjtött és összesen 4000 dallamot vettek fel. Hallhatunk még Bartók Béla anatóliai népzenei gyűjtésének anyagáról, melynek során 87 dallamot rögzített és azokat osztályokba rendezte, majd megállapította, hogy a magyar és török anyag közös nyugat-középázsiai eredetre utal. Az írás többi rlészében olvashatunk a szerző 1988 és 1993 közötti törökországi gyűjtéseiről és megállapításairól pl. a magyar pentaton recitatív stílus valamint a sirató stílus kitterjedt török hátterét mutatja. Ezek után Sípos János távlati terveit közli, többek között tatárföldi gyűjtések hátterét készíti elő.