XLIV. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2025. április 4–6.
Lapszám:
Kezdőoldal: 7
Műfaj:
 =>  
Sípos János  Asszimetrikus ritmusok című zenei tanulmányában a bolgár táncokra jellemző asszimetrikus ritmus jellemzőit és más népek zenéjében fellelhető párhuzamait ismerteti. Constantin Brailoiu román kutató határozta meg e ritmuselnevezést, aki szerint a kötött asszimetria, más néven az AKSAK (bolgár ritmus) alapértékei 2:3 illetve 3:2 viszonyban vannak egymással. A tanulmány következő részében a szerző az egyes népek ritmusait hasonlítja össze, többek között a magyar népzene és az AKSAK ritmus kapcsolatát boncolgatja. Megállappítása szerint a magyar népzenei hagyományokban az AKSAK meglehetősen ritka, viszont a Bartók Béla által korábban lejegyzett román anyagban azonban  nagy mennyiségű asszimetrikus jegyet talált. A téma kapcsán a zenei jelenséggel foglalkozó magyar kutatókról is említést tesz (Rajeczky Benjámin, Olsvai Imre) és az anatóliai török gyűjtőút alatti munkájától is számot ad Sípso János. A tanulmányban az asszimetrikus ritmusról szóló kottajegyzeteket is találunk.