XLIII. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2024. április 5–7.
Lapszám:
Kezdőoldal: 32
Műfaj:
 =>  
Bónis Ferencnek a Berlász Melinda által írt Vass Lajos emlékezete című könyvet  méltató beszédét olvashatjuk. (Elhangzott 1999. február 12 – én a Vasas Művészegyüttes székházában). Bónis Ferenc  Vass Lajos karnagy, zeneszerző, népművelő, népdalgyűjtő szakmai munkásságának ismertetése után rátér Berlász Melinda könyvének dícséretére (Változatos tartalmú dokumentumgyűjtemény, gondosan egybegyűjtött szellemi és tárgyi emlékekkel, elemző tanulmányokkal, diszkográfia és fényképek sorával), mert szerinte a szerző hűen ábrázolja a Bartók és Kodály utáni második magyar zeneszerző nemzedék kiváló tagját. Az írásban említésre kerül az özvegy Kaposi Edit tánctörténész is, aki jelentős szerepet töltött be a kötet létrejöttében. A beszédben a kiadóról Püski Sándorról is dícsérő szavakat olvashatunk.