XLIII. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2024. április 5–7.
Lapszám:
Kezdőoldal: 27
Műfaj:
 =>  
Felföldi László méltatja Kaposi Edit néptáncuktatói tevékenységét és gazdag életútját az Átfogó szintézis Kaposi Edit kutatói tevékenyéségéről című írásban. A szerző ismerteti a II. Világháború utáni kutató nemzedék ismert alakja Kaposi Edit kutatói pályájának állomásait. Megjegyzi, hogy mind a néptánc, mind a tánctörténet, mind az alkalmazott tánckutatás terén híress vált szakember első ismet munkája az 1949–es „Bodrogköz táncai és táncélete“ című monográfia. Ezen az úton Ortutay Gyula indította el. Az 1943 és 1948 között a Pátmány Péter Egyetemen tanult szakember hatalmas elméleti alapokat szerzett tanulmányai során, majd 1947–ben az Ethnographia folyóiratban megjelent rövid módszertani írása. Olvashatunk még szakmai karrierjének állomásairól pl. 1950–es évek kezdete Népművelődési Intézet tánctörténeti munkaközösség forrásfeltáró és rendszerezői munkájáról, a tanulmányairól pl. XV–XIX. századi tánctörténeti emlékekből, a 70–es évek társastáncok, táncosmesterség és a versenytáncmozgalom történetére vonatkozó írásairól, az 1960–as évek végétől Tánctudományi Tanuányairól stb. A Kaposi kutatói munkáját értékelő cikkben helyet kapnak a korszak hasonló emblematikus tánckutatói pl. Ortutay Gyula, Elekes Istvánné. Faragó József, Morvay Péter, Martin György, Béres András Pesovár Ferenc, Martin György, Pesovár Ernő stb. Felföldi László írása megjelent Kaposi Edit – Bodrogköz táncai ás táncélete c. kötet függyelékében.