mmaNKA csak logo rgbprima 2017
folk
MAGazin
    
2021/5. – XXVIII. évf. 5. szám
Megjelenik évente 6+1 alkalommal
Kiadja a Táncház Alapítvány
Alapítványi gondnok: Nagy Zoltán
Kuratóriumi tagok: Sándor Ildikó, P. Vas János
Felelős szerkesztő: Grozdits Károly
Tervező-szerkesztő: Berán István
Munkatársak: Bede Judit, Gősi Anett,
Juhász Katalin, Kóka Rozália,
Széki Soós János
Budapest, I. ker., Szilágyi Dezső tér 6.
Levélcím: 1255 Budapest, Pf. 153
Tel./fax: (+36.1) 214-3521
ISSN 1218-912X • HU-ISSN 1587-415X 
Porszinter Nyomda, tel.: (+36.1) 388-7632
Bankszámlaszám: 11701004-20171625
Külföldről: OTP I. ker. fiók
1013 Budapest, Alagút u. 3., Hungary
Táncház Alapítvány
IBAN: HU28 BIC(SWIFT) KÓD: OTPVHUHB;
1170 1004 2017 1625 0000 0000