Lapszám:
Kezdőoldal: 29
Műfaj:
 =>  
Kaposi Edit – Az én első tisztességes napom elnevezésű cikkében a Párválasztás és lakodalom Csíkszentdomokoson című kötetet (Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1994) elemzi. A könyv szerzője Balázs Lajos 1971 - től 1983 - ig végzett helyi gyűjtéseket Csíkszentdomokosan, írása romániai magyar lakodalmi monográfia. Az elemzésben Kaposi Edit kitér a gyűjtő erősségeire pl. módszerei a legegyszerűbb adatközléstől a legmodernebb eljárásokig változnak. Említést tesz a könyvben  található helybéli sajátosságokról, mint pl. a falu „tizedesekre osztásának”funkciójáról, a fonóban (guzsalyas, kalasis) zajlott „párosító játékokban” történő jövendőbeli választásról, a legényeknek a lányokhoz történő „vizitába” járásáról stb. Maga Balázs Lajos és Kaposi Edit is sajnálkozik, hogy a kutatásból hiányzik a szokás zenefolklórja, viszont néhány táncszót (versikét) tartalmaz a kötet. A cikk írója ajánlja a könyvet alapos tanulmányozásra.