XLII. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2023. április 14–16.
Lapszám:
Kezdőoldal: 38
Műfaj:
 =>  
Kocsán László A Jászságról  című tanulmánya  a jászsági táncokkal, táncrenddel és az azokkal kapcsolatos kutatásokkal, gyűjtésekkel foglalkozik. Képet kaphatunk az írásban a terület valamikori táncgazdagságáról pl. kanász, seprűs, oláhos, verbunk, lassú és friss csárdás stb. Megtudhatjuk, hogy „pendzsomnak” hívták a Jászságban a táncházakat és adatokat tudhatunk meg a jász kirajzásról (Dél – Alföldre pl. Kiskunfélegyházára,Kígyósra, Kömpösre, Tolna megyébe stb.). Hallhatjuk Martin György véleményét  a Jászsággal kapcsolatban a Magyar Tánctípusok és táncdialektusok című könyvéből, Fodor Ferenc A Jászság életrejza című kötet írójának  pedig a jász öntudatról alkotott véleményét emeli ki Kocsán László. A tanulmány érinti a Jászságban végzett gyűjtések témakörét és olvashatunk a Jászság Népi Együttesről is.